Nástěnka

Mateřská škola Dobřany přijme učitelku a asistenta pedagoga

Mateřská škola Dobřany, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace přijme na plný úvazek kvalifikovanou učitelku MŠ k 1.1.2023. Dále na částečný úvazek (0,5) asistenta pedagoga s nástupem od 1.12.2022.

Bližší informace na msdobrany@dobrany.cz nebo tel. 725 843 208.

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 let děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)
47,- Kč / den 58,- Kč/ den
Přesnídávka 10,- 11,-
Oběd 23,- 32,-
Svačina 10,- 11,-
Pitný režim 4,- 4,-

Ceny jsou platné od 1.5.2022
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Stanovené platby na školní rok 2022/2023

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 556,- Kč
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800 Platby můžete uhradit trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.

  • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
  • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy Dobřany – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Rozhodnutí - výše úplaty

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše viditelně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky (dle dohody s učitelkami na třídách).

Oznámení

Mateřská škola Průmyslová bude o letních prázdninách uzavřena.
Po dobu uzavření školy zajišťuje provoz MŠ Loudů v červenci a MŠ Stromořadí v srpnu. Přihlášky (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2022 ve své třídě. Pokud využijete obě pracoviště, podejte dvě přihlášky do každé školy zvlášť.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1.9.2022.

Oznámení o změně ceny stravného

Projekt

MŠ DOBŘANY ŠABLONY III, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021462,je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.