O nás

Mateřská škola Průmyslová byla postavena v prostorách firmy Comtes a otevřena byla 1.9.2019 jako jednotřídka s kapacitou 20 dětí. Mateřská škola se nachází na konci města Dobřany v průmyslové zóně nedaleko Šlovického vrchu. U mateřské školy je velká zahrada s hracími prvky (houpačky, skluzavka, průlezky, kreslící tabule,…).

Probíhá zde celodenní provoz od 6.00 do 16.00 hod. Třída je smíšená 2,5 – 6 let. Mateřská škola je situována na jihovýchod s přímým vstupem do zahrady. Třída je účelně vybavena pro všechny věkové skupiny. Jsou vybavené hračkami, didaktickými pomůckami a tělovýchovným náčiním.

Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno školní jídelnou Základní školy Dobřany. Strava je několikrát denně do MŠ dovážena ve speciálních varných přepravkách a následně dětem servírována.

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme standartní a nadstandartní péči v podobě kulturních akcí a akcí pro rodiče, protože ve spolupráci s rodiči vidíme velký přínos.